Ubezpieczenie turystyczne – rodzaj ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym się (klientem) a wybraną firmą ubezpieczeniową, zawieranego przed podróżą za granicę (w większości przypadków).

W nauce o ubezpieczeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń „turystycznych”, jednak najogólniej można stwierdzić, iż są to ubezpieczenia służące zaspokojeniu potrzeb finansowych (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw), które powstają w związku z realizacją ryzyka specyficznego dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie turystyki i rekreacji.

Można też stwierdzić, iż są to ubezpieczenia należące do grupy produktów mających bezpośredni lub pośredni związek z turystyką. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji obejmują wiele różnorodnych produktów skierowanych zarówno do przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży turystycznej, jak i do osób fizycznych, wśród których są uczestnicy imprez zorganizowanych i osoby indywidualnie zaspokajające potrzeby w zakresie turystyki i rekreacji[1].